dimecres, 26 d’octubre de 2016

El Carnaval de Tarragona ja té des de dilluns el Reglament de la Comissió Consultiva

Aquest passat dilluns 24 d'octubre en el Consell Plenari es va aprovar el Reglament de la Comissió Consultiva del Carnaval de Tarragona i que aquest servirà per assentar les bases del treball que fa temps duu a terme la comissió però que no estava regida per un reglament concret per al funcionament de la mateixa, segons informa l’Ajuntament.

Aquest document vetllarà per l’evolució, el manteniment i el compliment de tots els processos del Carnaval i s’ha creat a petició dels membres de la Comissió i ha estat consensuat després d’un procés llarg de treball dut a terme conjuntament.

Els objectius d’aquest nou òrgan seran els d’assessorar a l’Ajuntament sobre l’organització del carnaval; proposar la creació d’estratègies i activitats per a la promoció i la difusió del carnaval; així com avaluar tot el que es duu a terme al respecte.

Estarà compost pel president i/o conseller corresponent; quatre assessors –dos a proposta de la Conselleria de Cultura i dos de la Comissió Consultiva-; sis representants de comparses de Carnaval; un dels grups de Foc; un de l’entitat de la Seqüència ritual corresponent i un tècnic de l’Àrea de Festes (que tindrà veu però no vot).

Es reuniran mínim dues vegades l’any, com a balanç de l’any anterior i com a previsió del següent; així com a les reunions de caràcter extraordinari que s’esdevinguin.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada